• فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار

فروش زمین 1000 متری در شهریار شهریار

کد این آگهی: z:101

زمین 1000متری به ابعاد 25/40  با بر25مترو طول 40متر با سند عرصه اعیان  سند تک بر گی می باشد.

#1 این قواره واقع درشهرک تازه تاسیس،و در مجاورت بااتوبان امام حسین(ع)و شهرک

2200واحدی درحال تاسیس صنایع دفاع و220واحدی درحال سکونت ولیعصر(ع) قرار گرفته است.

#2 تمامی قطعات در داخل شهرک طبق طرح تفضیلی سال1392 تعیین کاربری شده، وزمینه ها همگی چهر میخ شده ودارای ن

#3 از نظر سرمایه گزاری وپیشترفت وبرگشت سرمایه در بهترین منطقه شهریار قرار دارد.

 

مشخصات ملک

تجهیزات ملک

داخل بافت

آدرس ملک

استان: تهران

شهر: شهریار

منطقه: شهریار

محدوده: